fbpx

Środki na inwestycje dla samorządów województw

Marszałkowie włączą się w narodowy program szczepień
9 grudnia 2020
e-mail
Zmieniamy się dla Was
11 grudnia 2020
Pokaż wszystkie

Środki na inwestycje dla samorządów województw

budowa drogi

Prawie 331 mln zł otrzymają samorządy województw z drugiej transzy środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Samorządy województw, dzięki zabiegom Związku Województw RP, po raz pierwszy skorzystają z tego źródła.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do samorządów trafi łącznie ponad 12 mld zł bezzwrotnego wsparcia m.in. na projekty infrastrukturalne, edukacyjne czy cyfryzację.

Pierwsze rozdanie odbyło się latem, wówczas 6 mld zł między JST podzielił algorytm. Nie brały w nim udziału samorządy województw. Dlatego przedstawiciele ZWRP na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego aktywnie zabiegali włączenie samorządów województw do katalogu beneficjentów Funduszu.

Na skutek tej interwencji w uchwale nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 24 lipca 2020 r. poz. 662) pojawił się zapis, zgodnie z którym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się m.in. na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, które wynosi 6 000 000 tys. zł i jest zwiększane o niewykorzystane środki kierowane do gmin, miast na prawach powiatów oraz powiatów.

Jesienny nabór miał charakter konkursowy, a o przyznaniu środków decydowała powołana przy premierze komisja. Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

Ostatecznie między samorządy podzielono na tym etapie 4,35 mld zł (z planowanych 6 mld zł), w tym 330,79 mln zł dla samorządów województw. Na kolejne 1,65 mld zł nabór ruszy wkrótce.

Beneficjenci drugiej transzy to samorządy województw:

– lubuskie,

– opolskie,

– świętokrzyskie,

– śląskie ,

– łódzkie,

– pomorskie,

– podlaskie,

– podkarpackie,

– małopolskie,

– lubelskie,

– dolnośląskie,

– warmińsko-mazurskie.