fbpx

Strategia Opolskie 2030 – ruszają konsultacje społeczne

Opolskie pamięta o III Powstaniu Śląskim
5 marca 2021
Początek obchodów 100-lecia III Powstania Śląskiego
19 marca 2021
Pokaż wszystkie

Strategia Opolskie 2030 – ruszają konsultacje społeczne

strategia

10 marca br.  rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030. Potrwają do 30 kwietnia br. Może w nich wziąć udział każdy mieszkaniec regionu.

Strategia to najważniejszy dokument dla przyszłości województwa. To plan na lepszą przyszłość i życie w dynamicznie rozwijającym się, bezpiecznym regionie.

W Strategii Opolskie 2030 ujęte zostały cele i kierunki działania, aby region rozwijał się dynamicznie, harmonijnie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Strategia to dokument niezbędny do skutecznego pozyskiwania funduszy unijnych i wydatkowania środków na rozwój. Jej zasięg czasowy sięga 2030 roku i obejmuje najnowszą perspektywę finansową Unii Europejskiej.

Strategia Opolskie 2030 składa się z dwóch podstawowych części. Pierwsza to wnioski z tzw. diagnozy, czyli charakterystyka województwa w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Opisuje także mocne i słabe strony regionu oraz szanse i zagrożenia, z którymi trzeba się zmierzyć (tzw. analiza SWOT). Natomiast druga część Strategii zawiera opis celów strategicznych oraz służących ich realizacji celów operacyjnych wraz z kierunkami działań.

Trzy cele strategiczne :

  • Człowiek i relacje
  • Środowisko i rozwój
  • Silna gospodarka

zawierają tzw. Opolską 11-tkę, czyli jedenaście celów operacyjnych oraz kierunki działań. Co ważne – nie wyczerpują one listy przedsięwzięć, projektów i zadań, które będą podejmowane w ramach realizacji Strategii.

Strategia Opolskie 2030 to dokument ważny nie tylko dla władz regionu. Głos mieszkańców, osób tu pracujących, studiujących, prowadzących działalność gospodarczą i wszystkich innych, którzy w jakikolwiek sposób są związani z regionem opolskim, ma znaczenie!

Dlatego samorząd zaprasza do udziału w konsultacjach Strategii. Na Państwa opinie i uwagi czekam w od 10 marca do 30 kwietnia 2021 roku. Wszystkie materiały dostępne są na stronie www.opolskie.pl