fbpx
Konferencja – Rola i znaczenie transportu kolejowego w regionach Europy
3 listopada 2021
Obrazy satelitarne narzędziem dla regionów
10 listopada 2021
Pokaż wszystkie

Trzy polskie regiony dostaną wsparcie z REACT-EU

Komisja Europejska przyznała dodatkowe fundusze Wielkopolsce, Opolszczyźnie i woj. lubuskiemu w ramach instrumentu finansowego REACT-EU. Trzy polskie regiony dostaną 50 mln euro.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny otrzyma dodatkowe 28,5 mln euro na wzmocnienie środków związanych ze zdrowiem oraz na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Inwestycje w dziedzinie zdrowia w tym regionie obejmą głównie dostęp do wysokiej jakości opieki oraz infrastruktury.

Opolskie dostanie dodatkowe środki w wysokości 11 mln euro na inwestycje w technologie informacyjno-komunikacyjne dla MŚP oraz transformację cyfrową. Dodatkowe środki będą również wspierać transformację ekologiczną regionu poprzez inwestycje w rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej. Extra fundusze zostaną również skierowane do sektora zdrowia w celu zwiększenie dostępności i jakości usług w dziedzinie rehabilitacji terapeutycznej.

Z kolei Lubuskie otrzyma dodatkowo ponad 10,5 mln euro. Z tej kwoty ponad 7 mln euro zostanie przeznaczone na efektywną energetycznie renowację budynków publicznych, a ponad 2 mln euro zostanie zainwestowanych w zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług zdrowotnych oraz w finansowanie rozbudowy, modernizacji i doposażenia infrastruktury zdrowotnej.

Dodatkowe fundusze to element wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU) w efekcie zmiany odpowiednich programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z okresu finansowania 2014-2020.

Unijny instrument REACT-EU jest częścią NextGenerationEU i zapewnia dodatkowe finansowanie programów polityki spójności w kwocie 50,6 mld euro w latach 2021 i 2022.

Źródło: samorzad.pap.pl