fbpx

VI Krajowy Kongres Forów Skarbników już w marcu

Prośba o udział w badaniach dotyczących promocji samorządów województw
5 lutego 2024
XI edycja Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZLOŚCI już w marcu
27 lutego 2024
Pokaż wszystkie

VI Krajowy Kongres Forów Skarbników już w marcu

VI Krajowy Kongres Forów Skarbników już 12-13 marca 2024! Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Współpraca, zmiany, finanse publiczne. Związek Województw RP jako partner środowiskowy wydarzenia serdecznie zaprasza do udziału!

Podczas dwóch intensywnych dni Kongresu, uczestnicy będą mieli okazję brać udział w debatach, wystąpieniach i panelach dyskusyjnych, poświęconych kluczowym zagadnieniom związanym z finansami publicznymi – mówi Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Na Kongresie eksperci i praktycy z całego kraju będą omawiać kwestie związane z wdrożonymi i planowanymi zmianami w zakresie realizacji budżetów, podatków i opłat oraz polityki finansowej w JST.

Kongres stanowi doskonałą okazję do spotkania przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i nauki. Patronatu nad Kongresem udzieliły m.in.: Ministerstwo Finansów, Senator Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Patronat Honorowy, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych – Partner Honorowy Merytoryczny, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Partnerzy Merytoryczni. Związek Regionów RP jest jednym z partnerów środowiskowych wydarzenia.

Udział w wydarzeniu można zgłaszać poprzez stronę www.kongresskarbnikow.pl (osobne zapisy dla JST i osobne dla biznesu)

Organizatorem spotkanie jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem Krajowa Rada Forów Skarbników JST działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

W programie Kongresu przewidzieliśmy m.in. następujące punkty:

  • DEBATA: Długookresowa strategia finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie finansowe jako element realizacji polityki budżetowej samorządu terytorialnego.
  • Inwestycje samorządowe – udział i rola Skarbnika w planowaniu i realizacji inwestycji.
  • Skarbnik – kierownik, rola i zadania w zakresie zarządzania zespołem oraz odpowiedzialność w ramach prawa pracy.
  • Egzekucja podatków i należności publicznoprawnych w praktyce. Czy wprowadzane zmiany w przepisach to dobry kierunek?
  • Długookresowa strategia finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie finansowe jako element realizacji polityki budżetowej samorządu terytorialnego.
  • Możliwości realizacji inwestycji przez JST w nowym okresie programowania 2021–2027. Zdolność kredytowa i możliwości pozyskania kapitału na wkład własny (warunki wsparcia stawiane przez banki – obecne tendencje). Zmiany art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.
  • Aspekty rozliczeń podatku VAT w gminie – a odpowiedzialność Skarbnika. Odzyskiwanie VAT. Czy jest możliwy udział w VAT JST?
  • Subwencja oświatowa – potrzeby i kierunki zmian.

Więcej szczegółowych informacji: www.kongresskarbnikow.pl