fbpx
Ludzie regionów – Grzegorz Macko – wicemarszałek województwa dolnośląskiego
3 listopada 2023
Za nami obrady Komisji ds. Ochrony Zdrowia ZWRP
17 listopada 2023
Pokaż wszystkie

Webinar dot. wdrożenia e-faktur

Blisko 150 osób! Taką grupę udało się przeszkolić podczas szkolenia zorganizowanego przez Związek Województw RP. Przedmiotem seminarium było przygotowanie do wdrożenia e-faktur.

W dniu 11 sierpnia 2023 r. oficjalnie opublikowana została zmiana ustawy o VAT wprowadzająca e-faktury (faktury ustrukturyzowane). Stosowanie tych faktur będzie obowiązkowe co do zasady od 1 lipca 2024 r. W związku z tym wszyscy podatnicy zobowiązani są podjąć czynności przygotowawcze mające na celu wdrożenie nowego systemu fakturowania.

Związek Województw RP przygotował więc webinar dla pracowników samorządowych, podczas którego dowiedzieli się między innymi o założeniach dotyczących funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur i nowego sposobu fakturowania czy o przepisach wykonawczych, jakie dotyczą korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

Wiele uwagi poświęcono wdrożeniu systemu fakturowania ustrukturyzowanego w jednostce samorządu, w tym m.in. przyjęciu rozwiązań dotyczących odbierania faktur ustrukturyzowanych i ich obiegu w jednostkach.

Webinar prowadził Radca Prawny Michał Kostrzewa, specjalizujący się w sprawach związanych z rozliczeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku od nieruchomości.


W ramach posiedzeń zespołu ZWRP oferuje pracownikom samorządów województw:

  • Szkolenia online/stacjonarne
  • Doradztwo grupowe
  • Indywidualne wsparcie eksperckie
  • Forum wymiany wiedzy i doświadczeń
  • Aktualne informacje z procesu legislacji
  • Możliwość udziału w procesie legislacji
  • Możliwość udziału w posiedzeniach plenarnych komisji i zespołów w parlamencie RP
  • Dostęp do aktualnej wiedzy specjalistycznej
  • Dostęp do literatury
  • Zunifikowane standardy kultury organizacyjnej

Struktura ZWRP obejmuje w sumie ponad 30 grup eksperckich, które pracują dla wszystkich członków korporacji Związku Województw RP. Więcej informacji o aktywnościach komisji i zespołów można znaleźć w zakładce O NAS.