fbpx
Jarosław Stawiarski
Rok 2021 pod znakiem kolei
26 października 2020
pieniądze
Koronakryzys? Pakiet odbudowy do pilnego wdrożenia
12 listopada 2020
Pokaż wszystkie

Więcej kobiet w polityce

kobieta z laptopem

Jako zgromadzenie polityków lokalnych i regionalnych Europejski Komitet Regionów (KR) chce promować równowagę płci na szczeblu lokalnym i regionalnym. Jest też gotowy do wykorzystania wiedzy fachowej sieci europejskich stowarzyszeń i organizacji partnerskich zajmujących się tym tematem.

KR będzie służyć jako platforma wymiany najlepszych praktyk między członkami KR-u, młodymi lokalnymi liderami i innymi politykami z całej Europy w celu promowania równości płci w polityce lokalnej i regionalnej oraz w procesie podejmowania decyzji. KR ma już ambitną strategię na rzecz równowagi płci w zakresie uczestnictwa członków KR-u, przyjętą w 2019 r.

W ocenie Apostolosa Tzitzikostasa, przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionu, wspieranie i zapewnianie równości płci jest kluczem do budowania Europy społecznej i sprawiedliwej. – My, przedstawiciele wybrani na szczeblu lokalnym i regionalnym, musimy dawać przykład w tym względzie – mówi.

Także Anne Karjalainen, przewodnicząca Komisji ds. Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury KR-u, apeluje: „Aby więcej kobiet zajmowało się polityką, zacznijmy od szczebla podstawowego!”

Dla członków KR oznacza to wyzwanie: wyznaczenie i powołanie delegacji do Komitetu, które są zrównoważone pod względem płci.

Sekretariat KR-u uczynił pierwszy ważny krok w kwestii równowagi płci w tegorocznym planie działania na rzecz realizacji strategii równych szans. Wprowadził stały cel, aby osiągnąć lepszą równowagę płci na stanowiskach kierowniczych, zgodnie z inicjatywą Komisji Europejskiej. Chodzi o to, aby ściśle przestrzegać celu „40%” na stanowiskach kierowniczych, wyznaczonego na 2025 r. (Koniec nowej kadencji).

Ponadto w 2019 r. zaczęła działać nieformalna sieć na rzecz równowagi płci na stanowiskach kierowniczych. W planie działania na 2020 r. zaproponowano inne środki, aby spróbować znacznie poprawić znaczny brak równowagi w instytucji.

Chodzi o promocję w sprawie strategii na rzecz równości płci na lata 2020–2025. A także o to, aby w wydarzeniach i programach KR zwracać uwagę na równowagę płci. Ponadto ważne jest ponoszenie świadomości w tym zakresie wśród członków i personelu KR-u.

Komisja von der Leyen jasno wyraziła swoje zobowiązanie do stworzenia „unii równości”, a nowa strategia na rzecz równości płci na lata 2020-2025 odpowiada na potrzebę rozwoju „Europy równej płci” do 2025 r.

Źródło:

cor.europa.eu