fbpx
kobieta z laptopem
Więcej kobiet w polityce
6 listopada 2020
infografika
EuroPCom 2020
18 listopada 2020
Pokaż wszystkie

Koronakryzys? Pakiet odbudowy do pilnego wdrożenia

pieniądze

Należy pilnie uruchomić budżet UE i pakiet odbudowy po koronakryzysie – podkreślili zasiadający w Komitecie Regionów unijni samorządowcy. Deklarują, że miasta i regiony są gotowe do podjęcia pracy, aby zapewnić ożywienie gospodarcze.

Niemiecka prezydencja w Radzie i negocjatorzy Parlamentu Europejskiego osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie długoterminowego budżetu UE i pakietu naprawczego COVID-19. Reprezentujący miasta i regiony Komitet Regionów z zadowoleniem przyjął te uzgodnienia, ale podkreślił potrzebę ich pilnego wdrożenia, „aby zaradzić bezprecedensowemu kryzysowi wywołanemu przez pandemię”.

Podczas spotkania Komisji ds. Środowiska, Zmian Klimatu i Energii (ENVE) Komitetu Regionów burmistrz Sewilli Juan Espadas odnosząc się do porozumienia, podkreślił, że „jest to wielki dzień dla Europy i europejskiej solidarności”.

„Miasta i regiony znajdowały się na pierwszej linii walki z pandemią i są teraz gotowe do podjęcia pracy, aby zapewnić ożywienie, które koncentruje się na ochronie zdrowia ludzi. Pozostaniemy czujni, aby zagwarantować wielopoziomowe podejście i urzeczywistnić cele Europejskiego Zielonego Ładu” – zaznaczył Espadas.

Posiedzenie komisji ENVE rozpoczęła debata odnośnie Zielonego Ładu, poświęcona osiągnięciu celów klimatycznych do 2030 r. i wspieraniu zielonej transformacji na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zastępca prezydenta Budapesztu Kata Tutto bronili większej roli samorządów lokalnych zarówno w strategii Zielonego Ładu, jak i strategii odbudowy po koronakryzysie. Przedstawiciele stolic Grupy Wyszehradzkiej przypomnieli o konieczności zapewnienia miastom i regionom bezpośredniego dostępu do funduszy unijnych. Samorządowcy wezwali też do bezpośredniego partnerstwa miast z UE w celu lepszego planowania i wdrażania projektów odbudowy, które mają przyspieszać drogę Unii do neutralności klimatycznej. Prezydent Warszawy został ponadto mianowany przedstawicielem KR-u w Radzie Politycznej Porozumienia Burmistrzów UE.

Na posiedzeniu komisji ENVE omówiono również projekt opinii ws. wpływu zmian klimatu na regiony. Jak zaznaczył sprawozdawca opinii, poseł do parlamentu flamandzkiego Andries Gryffroy, aby osiągnąć  neutralność klimatyczną, Zielony Ład musi wspierać podejście oddolne.

Przewodniczący rady fińskiego miasta Espoo Markku Markkula przedstawił kluczowe punkty projektu opinii w sprawie adaptacji do zmian klimatycznych.

Rady miasta Lipawa na Łotwie Gunars Ansiņs, sprawozdawca opinii nt. strategii UE na rzecz integracji systemu energetycznego powiedział natomiast, że zasada „przede wszystkim efektywność energetyczna” jest najwyższym priorytetem dla przyszłości efektywnie korzystającej z zasobów Europy.

Jak dodał, różne nośniki energii – elektryczność, gaz i ciepło – powinny mieć możliwość płynnego przepływu między gospodarstwami domowymi, transportem i przemysłem, umożliwiając głębszą dekarbonizację, a tym samym obniżając koszty osiągnięcia celu UE, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 r.

Źródło:

PAP