fbpx
świeczki
Ku pamięci powstańców wielkopolskich
23 grudnia 2020
Marek Woźniak
Ile dla Wielkopolski z Funduszy Europejskich. Konsultacje online
27 stycznia 2021
Pokaż wszystkie

Wielkopolska polityka zdrowotna przyjęta

pielęgniarka

Województwa Wielkopolskiego przyjął opracowany przez Departament Zdrowia dokument pn. „Polityka Zdrowotna Województwa Wielkopolskiego w Zakresie Zdrowia Publicznego, Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej na lata 2021 – 2030” (do pobrania poniżej).

Jest to już kolejny dokument kierunkowy w tym obszarze. Zawiera aktualną analizę sytuacji zdrowotnej i potrzeb zdrowotnych mieszkańców Wielkopolski oraz będzie stanowić podstawę do planowania, finansowania i realizacji działań z zakresu zdrowia publicznego w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem promocji i profilaktyki zdrowotnej. Wieloletni okres obowiązywania i wskazane w nim priorytety i cele operacyjne będą służyć osiągnięciu celu strategicznego, jakim jest poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz zmniejszanie nierówności w zdrowiu.

Mamiejmy nadzieję, że dokument ten stanie się również inspiracją i przewodnikiem dla wszystkich zajmujących się tą problematyką, a w szczególności powiatów i gmin województwa wielkopolskiego. Dzięki temu łatwiej będzie nam zadbać o zdrowie Wielkopolan.

źródło:umww.pl