fbpx

Z Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska ZWRP

nauka zdalna
Edu Polskie Regiony. Usługi też się projektuje! Wprowadzenie do Service Design
13 września 2021
termy w uniejowie
Polskie Wakacje w Łódzkiem
14 września 2021
Pokaż wszystkie

Z Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska ZWRP

13 września br. – w trybie zdalnym – odbyło się posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Związku Województw RP.

Obradom przewodniczył Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, przewodniczący Komisji.

Spotkanie rozpoczęła dyskusja na temat projektu dokumentu pt. Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r.  (z perspektywą do 2040 r.). Wzięli w niej udział m.in. Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego; Radosław Włoszek, wiceprezes  Zarządu Regionalnych Portów Lotniczych, Prezes PL Kraków Balice i Adam Hamryszczak, prezes Zarządu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka. Obecny był także Krzysztof Matuszczyk – Dyrektor Operacyjny Portu Lotniczego Lublin S.A.

Samorządy co do zasady pozytywnie oceniają koncepcję powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jednakże zauważają, że w dokumencie Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.) pojawia się m.in. kwestia konieczności zmodernizowania wybranych portów regionalnych, przy jednoczesnym niejasnym wskazaniu finansowania źródeł tych prac. Tymczasem częścią z nich mają być obciążone jednostki samorządu terytorialnego. Taka sytuacja wymaga doprecyzowania, ponieważ samorządy nie powinny być obciążane kosztami niezwiązanymi z zadaniami, które do nich nie należą.

Biorący udział w dyskusji Radosław Włoszek, pokreślił różnicę w funkcjonowaniu portów regionalnych oraz dużych lotnisk (Habów).

Adam Hamryszczak, zgadzając się z samą koncepcją powstania CPK, wskazał na różne potrzeby lotnisk regionalnych oraz na konieczność doprecyzowania przepisów, w tym kwestie: przepustowości, ruchu cargo, niskoemisyjności, cyfryzacji i bezpieczeństwa. Zaakcentował ponadto potrzebę wsparcia i rozwoju lotnisku regionalnych.

Analiza dokumentu stała się też podstawą do przyjęcia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego stanowiska (Stanowisko Zarządu Województwa Dolnośląskiego), w którym władze regionu wyrażają swoje obawy związane z proponowanymi w Polityce rozwiązaniami.

Komisja postanowiła wypracować własne stanowisko dotyczące dokumentu.

W porządku obrad posiedzenia znalazła się również aktualizacja Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KGPO) i wytycznych jego dotyczące. Informację w tym zakresie przedstawiła Joanna Darska, naczelnik Wydziału Strategii i Planowania, Departament Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Jak powiedziała Joanna Darska, prace nad aktualizacją Krajowego Planu Gospodarki Odpadami są w toku. Resort wspomaga w nich Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy. Projekt tego dokumentu ma być przedstawiony do konsultacji publicznych do końca roku. Ze względu na nowe cele i zadania wyznaczane przez Unię Europejską w zakresie gospodarki odpadami, także KPGO będzie musiał być inny niż w poprzednich okresach.

Aktualnie trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o gospodarce odpadami Projekt (legislacja.gov.pl). Po ich zakończeniu Ministerstwo rozpocznie prace nad aktami wykonawczymi. Jeszcze przed uchwaleniem regulacji przez Sejm, do resortu można przesyłać  uwagi robocze, które będą mogły być uwzględnione w projektach rozporządzeń wykonawczych do niej.