fbpx

Z Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa KWRiST

Tylko 15 proc. Polaków spotkało się ze skrótem ESG
21 grudnia 2022
Z grudniowego posiedzenia plenarnego KWRiST
22 grudnia 2022
Pokaż wszystkie

Z Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa KWRiST

16 grudnia br. odbyło się posiedzenie przez Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W porządku obrad znalazł się projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027 (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Projekt ten został negatywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa oraz negatywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej Komisji Wspólnej ze względu na uwagi Związku Województw RP.

Uzasadnienie negatywnej opinii to w szczególności:

  1. Pozbawienie uczestnictwa samorządów województw jako instytucji pośredniczących we wdrażaniu programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 (Program ma wdrażać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mimo, że w dwóch poprzednich perspektywach finansowych zajmowały się tym samorządy województw).
  2. Zbyt niskie środki (708 750 Euro) pomocy Technicznej na kontynuację finansowania w ramach Pomocy Technicznej z nowego programu zadań dotyczących Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014- 2020 (Według informacji resortu proponowana jest łączna kwota na finansowanie 16 samorządów województw z pomocy technicznej programu FER 2021-2027 w wysokości 708 750 Euro, wyliczona jako 5% alokacji w ramach pomocy technicznej dla wszystkich samorządów województw przyznanej w ramach PO RYBY 2014-2020).
  3. Zapisy w projekcie nie rozstrzygają kwestii związanej z nadzorem nad RLGD i wprowadzają dualizm nadzoru różnych podmiotów nad jednym podmiotem.