fbpx
Wystartowała jubileuszowa edycja konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną Pomorza Zachodniego
Wystartowała jubileuszowa edycja konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną Pomorza Zachodniego
14 stycznia 2024
Jest drugi robot da Vinci w regionie. Trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie
Jest drugi robot da Vinci na Pomorzu Zachodnim
28 stycznia 2024
Pokaż wszystkie

Zachodniopomorska wieś otwiera się na nową perspektywę

Zachodniopomorska wieś otwiera się na nową perspektywę

Na dalszy rozwój lokalny obszarów wiejskich na Pomorzu Zachodnim przeznaczona zostanie kwota ponad 50 mln euro. To środki z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Lokalne Grupy Działania podpisały umowy z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego o warunkach i sposobie realizacji strategii – kluczowych dokumentów na podstawie których udzielane będzie wsparcie na konkretne inwestycje i projekty.

– Dzisiaj ważny dzień dla środowisk obszarów wiejskich. Ruszamy z kolejną porcją wparcia finansowego dla Lokalnych Grup Działania, które tworzą m.in. samorządowcy, lokalni aktywiści i przedsiębiorcy po to, aby realizować różnorodne inicjatywy na Pomorzu Zachodnim. Cieszy nas to, że po raz pierwszy obejmą one swoim zasięgiem cały obszar województwa. Z inicjatywą Leader i Lokalnymi Grupami Działania współpracujemy już po raz czwarty. Najpierw był Leader+ kiedy te grupy się formowały, później była pierwsza perspektywa unijna, druga, a teraz rozpoczynamy trzecią, w której dla LGD przeznaczamy ponad 50 mln euro – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

– Priorytetowym celem funkcjonowania województwa zachodniopomorskiego jest zrównoważony rozwój, włączając w to także obszary wiejskie. W nowym okresie programowania mamy trzynaście Lokalnych Grup Działania, działających w różnych częściach naszego regionu – dodał wicemarszałek Rafał Rosiński.

W tej perspektywie unijnej dla obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego+ (Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) zostanie przeznaczona kwota ok. 50 mln euro.

Środki te, poprzez realizację lokalnych strategii rozwoju, pozwolą m. in. na rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki; rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych np. gospodarstw agroturystycznych czy zagród edukacyjnych; przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi; poprawę dostępu do małej infrastruktury publicznej; ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi; wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego czy wsparcie aktywizacyjne na rzecz rodzin, społeczności i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za wybór projektów i przeprowadzenie konkretnych naborów odpowiedzialne będą już lokalne grupy działania.

Wdrażanych będzie 13 strategii, każda dla innego obszaru województwa. Łącznie obejmują wszystkie gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie do 20 tys. mieszkańców (obszar działania poszczególnych grup na załączonej mapce w galerii zdjęć).

Lista lokalnych strategii rozwoju i środki na ich realizację:

Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” (WPR 2023-2027: 2 500 000, FEPZ 2021-2027 – 2 045 966)

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” (WPR 2023-2027: 3 750 000, FEPZ 2021-2027: 3 281 077)

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich (WPR 2023-2027: 1 500 000, FEPZ 2021-2027: 1 180 956)

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w Rozwoju” (WPR 2023-2027: 1 500 000, FEPZ 2021-2027: 1 068 084)

Stowarzyszenie Lider Powiatu Goleniowskiego (WPR 2023-2027: 1 750 000, FEPZ 2021-2027: 1 414 594)
Stowarzyszenie LGD DOBRE GMINY (WPR 2023-2027: 1 750 000, FEPZ 2021-2027: 1 226 294)

Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego” (WPR 2023-2027: 1 500 000, FEPZ 2021-20207: 1 053 830)

Centrum Inicjatyw Wiejskich (WPR 2023-2027: 1 250 000, FEPZ 202-2027: 817 285)

Stowarzyszenie WIR Wiejska Inicjatywa Rozwoju (WPR 2023-2027: 2 000 000, FEPZ 2021-2027: 1 516 852)

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” (WPR 2023-2027: 1 500 000, FEPZ 2021-2027: 1 169 042)

Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” (WPR 2023-2027: 1 750 000, FEPZ 2021-2027: FEPZ 2021-2027: 1 370 084)

Stowarzyszenie LGD POJEZIERZE RAZEM (WPR 2023-2027: 1 250 000, FEPZ 2021-2027: 850 378)

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania (WPR 2023-2027: 3 500 000, FEPZ 2021-2027: 3 005 552).

Wysokość środków z dwóch funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, kwoty w EUR.

– Na obszarze województwa działamy z Urzędem Marszałkowskim wspólnie, pod tym samym szyldem dla dobra społeczności lokalnej, już prawie od 20 lat. Ta współpraca jest wzorcowa za co serdecznie dziękuję marszałkowi województwa. Inicjatywy realizowane w ramach Leadera to małe projekty, ale bardzo cieszą, bo docierają do najdrobniejszej części naszego społeczeństwa. Było ich bardzo dużo, ale warto wyróżnić te działania, które wspierają przedsiębiorczość. W ramach podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej utworzyliśmy dużą ilość nowych miejsc pracy. LGD budują społeczeństwo obywatelskie. Spotkania z mieszkańcami to obraz tego, co chce społeczeństwo. Ten obraz wpisujemy do lokalnej strategii rozwoju, przekazujemy do samorządu i wspólnie opracowujemy szczegóły. Dzisiejsze spotkanie to efekt tych konsultacji społecznych i początek dobrej, kolejnej współpracy z Samorządem Województwa – informował Prezydent Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego Ireneusz Kostka.

Do tej pory, w ramach dwóch perspektyw finansowych UE 2007-2013 i 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania, do zachodniopomorskich obszarów wiejskich trafiło łącznie blisko 300 mln zł. Podpisano 2826 umów o przyznanie pomocy. Tylko w ramach poprzedniej perspektywy dzięki przyznanemu wsparciu powstało 535 nowych przedsiębiorstw, 835 miejsc pracy, 392 obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, a 199 takich obiektów zostało zmodernizowanych. Możliwy był rozwój 173 przedsiębiorstw, zorganizowano 492 szkolenia, 51 zabytków poddano pracom konserwatorskim lub restauratorskim oraz zorganizowano 398 wydarzeń.

źródło: wzp.pl