fbpx
Opolskie parki krajobrazowe nie mają przed nimi tajemnic
22 kwietnia 2024
Lwy Opolskiej Turystyki po raz drugi
Lwy Opolskiej Turystyki po raz drugi
20 maja 2024
Pokaż wszystkie

Zarząd Województwa Opolskiego wybrany

Zarząd Województwa Opolskiego wybrany

W czwartek 9 maja radni województwa kontynuowali przerwaną pierwszą sesję sejmiku tej kadencji. Tym razem wybrali zarząd województwa oraz członków i przewodniczących sejmikowych komisji.

Ta część rozpoczęła się jednak od wprowadzenia do porządku obrad uchwały związanej z wygaśnięciem mandatu radnej Jolanty Wilczyńskiej. Jolanta Wilczyńska, we wtorek wybrana na wiceprzewodniczącą Sejmiku, została – już po tym wyborze – wybrana na stanowisko Starosty Namysłowskiego. W związku z przyjęciem tej rezygnacji nastąpiła konieczność wyboru nowego wiceprzewodniczącego sejmiku. Na tę funkcję koalicja sejmiku wskazała dotychczasowego członka zarządu województwa, Antoniego Konopkę. Radni w tajnym głosowaniu powierzyli mu tę funkcję.

Po tym wyborze radni przystąpili do wyboru marszałka i zarządu województwa. Przewodniczący sejmiku Rafał Bartek podziękował ustępującemu zarządowi za pracę podczas tej najdłuższej w historii kadencji. Podkreślał wyjątkowe wyzwania, jakie pojawiały się w międzyczasie, m.in. czas pandemii koronawirusa czy wojnę w Ukrainie i związaną z tym konieczność pomocy uchodźcom i naszym przyjaciołom za granicą. W imieniu zarządu tej kadencji dziękował zaś wszystkim radnym marszałek. A przez te pięć i pół roku w zarządzie województwa pracowali Andrzej Buła, Zuzanna Donath-Kasiura, Zbigniew Kubalańca, Szymon Ogłaza, Antoni Konopka, a wcześniej Roman Kolek i Stanisław Rakoczy.

Na początek dokonano wyboru marszałka. W imieniu koalicji Szymon Ogłaza zgłosił kandydaturę Andrzeja Buły (KO). W tajnym głosowaniu uzyskał 20 głosów i tym samym został marszałkiem województwa na tę kadencję. Dziękując podkreślał, że ten wybór ma także wymiar osobisty, a zatem dziękował zarówno w swoim imieniu, jak i imieniu swojej rodziny.

Następnie nowo wybrany marszałek przedstawił kandydatury do nowego zarządu województwa. Do funkcji pierwszej wicemarszałek zarekomendował kandydaturę Zuzanny Dontah-Kasiury (ŚS), drugiego wicemarszałka Zbigniewa Kubalańcę (KO). Na członków zarządu województwa marszałek zarekomendował Szymona Ogłazę i Roberta Węgrzyna (obaj KO).

W kolejnych głosowaniach poszczególne kandydatury otrzymały:

Zuzanna Donath-Kasiura – 19 głosów

Zbigniew Kubalańca – 18 głosów

Szymon Ogłaza – 19 głosów

Robert Węgrzyn – 19 głosów

Radni wybrali też członków i przewodniczących komisji sejmikowych. Przewodniczącymi zostali:

Komisja Rewizyjna – Wojciech Komarzyński
Komisja Finansów i Mienia Województwa – Zbigniew Ziółko
Komisja Polityki Regionalnej, Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Wsi – Tomasz Zeman
Komisja Rodziny, Zdrowia, Środowiska i Spraw Społecznych – Roman Kolek
Komisja Kultury i Sportu – Janusz Trzepizur
Komisja Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Regionu – Ryszard Galla
Komisja Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości – Edyta Gola
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Brygida Kolenda-Łabuś