fbpx

Zespół ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej o pomocy de minimis

Warsztat ze stresologii dla koordynatorów ds. ZWRP
Warsztat ze „stresologii” dla koordynatorów ds. ZWRP
6 marca 2024
Trzydniowy zjazd Zespołu Skarbników Województw RP w Zielonej Górze
Trzydniowy zjazd Zespołu Skarbników Województw RP w Zielonej Górze
7 marca 2024
Pokaż wszystkie

Zespół ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej o pomocy de minimis

6 marca spotkał się Zespół ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej. Po raz pierwszy posiedzeniu zespołu współprzewodniczył marszałek województwa lubuskiego (a jednocześnie członek zarządu ZWRP) Marcin Jabłoński. To było także pierwsze posiedzenie dla współprzewodniczącego Zespołu po stronie rządowej – Wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej Jacka Protasa.

Spotkanie Zespołu odbyło się w trybie zdalnym. W programie obrad znalazły się zaledwie trzy, jednak niezwykle istotne projekty, bo dotyczące różnych obszarów pomocy de minimis.

Pierwszy dotyczył rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027.

Drugi projekt rozporządzenia, nad którym debatował Zespół – także autorstwa Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – dotyczył udzielania pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, która obradowała 20 lutego 2024, upoważniła zespół do wydania opinii wiążącej w kwestii powyższych projektów rozporządzeń. Związek Województw RP do obu tych projektów zgłaszał, pochodzące z różnych regionów, uwagi. Resort przedstawił odpowiedzi, które pozwoliły na uzgodnienie przez stronę rządową i samorządową pozytywnej opinii na temat powyższych projektów.

W porządku obrad znalazł się także projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz pomocy de minimis na usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w ramach  Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, jednak – z powodu konieczności odbycia dodatkowych konsultacji, punkt ten przeniesiono na kolejne posiedzenie Zespołu.

Komisja omawiała również apel Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych o wsparcie dla opozycji demokratycznej i Polaków represjonowanych przez władze Białorusi. Zespół wraz z Podsekretarz Stanu – Anną Radwan-Röhrenschef pozytywnie odnieśli się do przedstawionego apelu.

Związek Województw RP reprezentowali na spotkaniu – poza marszałkiem Jabłońskim – adwokat Rafał Cieślik, Jarosław Flakowski – Dyrektor Departamentu Gospodarki i Rozwoju województwa lubuskiego.