fbpx

Zespół Kontroli Zarządczej i Audytu ZWRP spotkał się w Opolu

Ludzie regionów – Zbigniew Ziemba – wicemarszałek województwa łódzkiego
25 marca 2024
Wielkanocne Życzenia do ZWRP
29 marca 2024
Pokaż wszystkie

Zespół Kontroli Zarządczej i Audytu ZWRP spotkał się w Opolu

Zespół Kontroli Zarządczej i Audytu ZWRP spotkał się w Opolu

Za nami konferencja dotycząca Kontroli Zarządczej oraz Audytu z udziałem członków Zespołu działającego przy ZWRP oraz przedstawicieli Gmin i Powiatów Województwa Opolskiego. Odbyła się ona w Opolu w dniach 25-26 marca 2024 r. Biuro ZWRP reprezentował dyrektor dr Jakub Mielczarek.

List powitalny skierowany do uczestników wydarzenia przez marszałka Andrzeja Bułę odczytała Michalina Domańska – Zabawczuk, Dyrektor Biura Kontroli i Audytu Województwa Opolskiego.

Kontrola zarządcza została zaimplementowana do polskiego prawodawstwa blisko 15 lat temu, to ciągle ewoluuje, a zmieniające się otoczenie organizacyjno-prawne wymusza podejmowanie odpowiednich działań przez zarządzających. Właściwie wdrożenie mechanizmów kontroli zarządczej pozwala m.in. na efektywne zarządzanie zasobami i minimalizację ryzyk.podkreślił w liście marszałek i dodał: – Jestem pewien, ze dzisiejsze spotkanie, prezentacje oraz sposób, w jaki zaproszeni prelegenci przedstawią ww. zagadnienia będzie owocny i przyczyni się do dalszych rozmów i wymiany doświadczeń do czego gorąco Państwa zachęcam.

W pierwszym dniu odbyły się trzy panele merytoryczne. Konferencja rozpoczęła się prezentacją Jana Anisimowicza – Chief Portfolio Officer, Board Member PMP, CISM, CRISC, ESG zatytułowaną Audyt 2030 – „Czy ChatGPT może zostać Audytorem Wiodącym lub zajmować się kontrolą zarządczą”?

Drugą prezentację wygłosiła Lucyna Wójtowicz radca prawny, audytor i wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim poruszając temat „Identyfikacja i analiza ryzyka w JST”. Drugim jej wykładem były „Dylematy audytu w zakresie oceny środowiska wewnętrznego organizacji – wyzwania i wnioski na przyszłość”.

Drugi dzień zjazdu rozpoczęły warsztaty wprowadzające w tematykę podnoszenia efektywności w instytucjach publicznych i sieciach organizacji publicznych w ujęciu procesowym. Poprowadził je dr hab. Jarosław Waśniewski prof. Uniwersytetu Gdańskiego, dr Jędrzej Strumiłło i dr Piotr Sycz).

Następnie odbyło się spotkanie warsztatowe Zespołu ds. Kontroli Zarządczej oraz Audytu działającego przy ZWRP.