fbpx

CSR w przetargach. Konferencja UZP

Łukasz Kasprzak
Wysłuchanie publiczne do Umowy Partnerstwa
7 kwietnia 2021
mikrofon
Inauguracja wyników projektu „CIRCULAR CITIES PROGRAM POLAND”
14 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

CSR w przetargach. Konferencja UZP

Urząd Zamówień Publicznych zaprasza na konferencję online „Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne w obszarze organizacji wydarzeń oraz usług i dostaw związanych z żywieniem”.

Wydarzenie odbędzie się 28 kwietnia 2021 r, w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Celem corocznych konferencji na temat społecznych zamówień publicznych jest upowszechnianie informacji w zakresie prawidłowego i skutecznego uwzględniania aspektów społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach tegorocznej edycji konferencji organizatorzy chcieliby zwrócić szczególną uwagę na społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne w obszarze organizacji wydarzeń oraz usług i dostaw związanych z zapewnieniem wyżywienia.

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych oraz przedstawicieli instytucji kontrolujących udzielanie zamówień publicznych.

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza, który jest dostępny tutaj: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/projekty/profesjonalizacja-kadr-w-zamowieniach-publicznych/konferencje-i-szkolenia/konferencja-spolecznie-odpowiedzialne-zamowienia-publiczne-w-obszarze-organizacji-wydarzen-oraz-uslug-i-dostaw-zwiazanych-z-zywieniem

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie udziału w konferencji oraz link do zalogowania się na platformę, na której będzie odbywać się konferencja online.

Wydarzenie jest realizowane z zachowaniem zasady równości płci i zasady równości szans w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegółowych informacji udziela Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP, e-mail: kinga.ostrowska@uzp.gov.pl