fbpx

Ludzie regionów – Zuzanna Donath-Kasiura, wicemarszałek województwa opolskiego

Jerzy Buzek – keynote speakerem Europejskiego Forum Samorządowego
18 sierpnia 2023
Apel do Prezydenta RP w sprawie KWRiST
22 sierpnia 2023
Pokaż wszystkie

Ludzie regionów – Zuzanna Donath-Kasiura, wicemarszałek województwa opolskiego

W zeszłym miesiącu rozpoczęliśmy nowy cykl publikacji „Ludzie regionów”, w ramach których prezentujemy sylwetki ich gospodarzy: marszałków oraz wicemarszałków.

Mieliśmy już przyjemność przedstawić gospodarzy województwa zachodniopomorskiego: marszałka (i jednocześnie prezesa ZWRP) Olgierda Geblewicza oraz wicemarszałków: Olgierda Kustosza i Tomasza Sobieraja , a tydzień temu włodarza Opolszczyzny — marszałka Andrzeja Bułę.
Dziś mamy przyjemność przybliżyć nieco postać Pani Zuzanny Donath-Kasiury – wicemarszałka województwa opolskiego. Zapraszamy!

ZUZANNA DONATH-KASIURA – wicemarszałek województwa

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu oraz Politechniki Opolskiej w ramach studiów podyplomowych na kierunku Biznes międzynarodowy Unia Europejska – Chiny. Przez 9 lat pracowała jako nauczyciel języka niemieckiego i polskiego. Od 1999 r. związana z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN), w którym pełniła funkcję Sekretarza Towarzystwa oraz zastępcy dyrektora biura TSKN.

Była inicjatorką wielu projektów artystycznych o charakterze ponadregionalnym, regionalnym i lokalnym, realizowanych na rzecz mniejszości niemieckiej, w tym: Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję”, Konkursu Piosenki Niemieckiej Superstar, Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim.

W 2018 r. została wybrana radną województwa opolskiego. W latach 2018-2020 była przewodniczącą Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego, od 2020 roku przewodniczącą Komisji Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości.

W 2018 r. otrzymała Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Pro Publico Bono, a w sierpniu 2020 r. dyplom uznania Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie za szczególne zasługi na rzecz współpracy polsko-niemieckiej. Od lutego 2021 roku pełni funkcję wicemarszałka województwa. W zarządzie województwa odpowiada za sprawy ochrony zdrowia i polityki społecznej oraz edukacji i rynku pracy.

Szczęśliwa żona i matka 3 dzieci. Zainteresowania: poezja, muzyka, kuchnia oraz motorowodniactwo (posiada patent sternika motorowodnego).