fbpx

Pomoc psychiatryczna dla dzieci i młodzieży poprawi się. Resort zdrowia odpowiada ZWRP

wideokonferencja
Europejskie Forum Przyszłości już w październiku
23 września 2021
solidarność
MZ odpowiada prezesowi ZWRP. Będą zmiany w opiece psychiatrycznej
27 września 2021
Pokaż wszystkie

Pomoc psychiatryczna dla dzieci i młodzieży poprawi się. Resort zdrowia odpowiada ZWRP

uczeń w klasie

– Trwa retaryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych m.in. w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży. Zakończeniem całego procesu będzie określenie przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji taryfy świadczeń oraz ich publikacja w formie Obwieszczenia Prezesa w Biuletynie Informacji Publicznej, po uprzednim zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia. – informuje minister zdrowia.

Jest to odpowiedź na stanowisko  Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Związku Województw RP w sprawie organizacji i finansowania opieki psychiatrycznej w Polsce.

W swoim stanowisku komisja apeluje o zwiększenie poziomu finansowania psychiatrycznej opieki zdrowotnej (ZWRP w sprawie opieki psychiatrycznej | Polskie Regiony )

Udzielając odpowiedzi, minister przedstawił także informację o planowanych nakładach dotyczących świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w latach 2019-2022.

Wspomniał również o tym, że resort intensywnie nad wdrażaniem reform w zakresie środowiskowej opieki psychiatrycznej, dokonując przy tym odpowiednich zmian w zakresie m.in. rozszerzenia programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

– Ponadto, przy współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia dokładane są wszelkie starania, aby w jak najszybszym czasie zapewnić wszystkim dzieciom i młodzieży pełny dostęp do pomocy udzielanej w ramach poziomów referencyjnych. – czytamy w piśmie.

Odpowiedzi na stanowisko komisji udzieliła już wcześniej Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Pisaliśmy o tym tutaj: AOTMiT odpowiada ZWRP. Zmieni się wycena świadczeń psychiatrycznych | Polskie Regiony

Minister Zdrowia odpowiedź na stanowisko ZWRP