fbpx
Ze spotkania koordynatorów ds. ochrony sygnalistów
21 czerwca 2022
Stanowisko Konwentu Marszałków Województw w sprawie awansu cyfrowego
23 czerwca 2022
Pokaż wszystkie

Spotkanie KWRiST z premierem Morawieckim

21 czerwca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z premierem rządu Mateuszem Morawieckim.

Z ramienia Związku Województw RP udział w wydarzeniu wzięli Jakub Mielczarek, dyrektor Biura ZWRP oraz mec. Rafał Cieślik (ZWRP).

Strona samorządowa, którą tworzy sześć ogólnopolskich korporacji samorządowych (Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP) przedstawiła bardzo ważne dla środowiska samorządowego zagadnienia takie jak reforma zdrowia czy finansowanie oświaty.

Związek Województw RP przybliżył zgłaszany przez siebie w ostatnim czasie na forum KWRiST problem trudnej sytuacji finansowej wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, wynikający głównie ze zbyt niskich opłat za egzaminy na prawa jazdy przeprowadzane przez WORDy.

Przeczytaj: Z kwietniowego posiedzenia plenarnego KWRiST – Polskie Regiony

Ośrodki są instytucjami prowadzącymi samodzielną gospodarkę finansową (samofinansujące) i główną część przychodów osiągają z przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy.

Obecne opłaty za egzaminy nie były zmieniane od 2013 r. i są wobec tego nieadekwatne do obecnych kosztów, przykładowo oplata za część teoretyczną egzaminu państwowego wynosi prawie od 10 lat 30 zł. Na trudną sytuację finansową ośrodków egzaminowania wpływają rosnące koszty utrzymania tych jednostek, w tym przede wszystkim podwyżki cen towarów, paliw, energii elektrycznej i gazu – generujące coraz większe koszty przeprowadzania egzaminów. Towarzyszy temu utrzymujący się niż demograficzny w grupie wiekowej osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz związany z nim spadek liczby osób egzaminowanych. Od wydania rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego, tj. od stycznia 2013 roku przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw wzrosło z 3835,05 zł do 6644,28 zł w grudniu 2021 r.

– Dobrą ilustracją zmian ekonomicznych zachodzących w okresie stagnacji stawek egzaminacyjnych jest znacząca zwyżka ceny kursu na prawa jazdy przeprowadzanego przez prywatne ośrodki szkolenia najpopularniejszej kategorii B prawa jazdy, która to wzrosła z poziomu około 900 zł do poziomu około 2500 zł. Na koniec 2019 r. wynik w skali kraju z wszystkich wojewódzkich ośrodków wynosił ponad 10 mln zł na minusie, a na koniec roku 2021 r. było to już ponad 12 mln zł na minusie. Wobec czego prosimy o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu waloryzację stawek opłat za realizowane przez ośrodki zadania w postaci przeprowadzenia egzaminów państwowych. – mówił mec. Rafał Cieślik.

Po spotkaniu z premierem odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Obradom współprzewodniczyli: Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz starosta poznański Jan Grabkowski (Związek Powiatów Polskich).

W czasie posiedzenia odbyła się prezentacja założeń projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W porządku obrad znalazł się także projekt Strategii w zakresie polityki społecznej województwa łódzkiego do 2030 roku (Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi).

Foto: KPRM