fbpx

Szczepienia przeciw Covid-19 cudzoziemców narodowości ukraińskiej Вакцинація проти Covid-19 іноземців – громадян України

10 mln zł na dodatkowe łóżka covidowe w Lubuskiem
16 lutego 2022
Opolskie przeciw COVID-19. Nowe karetki dla centrum ratownictwa medycznego
29 marca 2022
Pokaż wszystkie

Szczepienia przeciw Covid-19 cudzoziemców narodowości ukraińskiej Вакцинація проти Covid-19 іноземців – громадян України

Od 25 lutego 2022 roku, Minister Zdrowia wprowadził możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19.

Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dokumentem tym może być: dowód osobisty albo paszport albo tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC.

Lekarz ma prawo i powinien wystawić skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Wystawiając skierowanie, w polu „dane pacjenta” powinien wybrać „Inny identyfikator” (zamiast „Numer PESEL”) i wprowadzić numer dokumentu, jakim posługuje się uprawniony cudzoziemiec.

Ważne, aby na każdym etapie procesu realizacji szczepienia posługiwać się dokładnie tym samym  dokumentem tożsamości, który posłużył do wystawienia e-skierowania.

Rekomendowaną szczepionką jest szczepionka Vaccine Janssen J&J (szczepionka jednodawkowa) dla osób powyżej 18 roku życia. W rekomendowanych schematach szczepienia, możliwe jest także zastosowanie innych, preparatów dostępnych w ramach Narodowego  Programu Szczepień przeciw Covid-19.

W odniesieniu do osób poniżej 18 roku życia, kwalifikowanych do szczepienia
(dzieci i młodzież), należy stosować szczepionki mRNA.  W przypadku kontynuacji rozpoczętego schematu szczepienia, informujemy, że  należy je przeprowadzić na zasadach komunikowanych przez MZ punktom szczepień i obowiązujących obecnie w realizowanym NPS.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw
COVID-19, wypełniany przez osobę poddawaną szczepieniu, jest dostępny w języku ukraińskim i zostanie przekazany do punktów szczepień. Ponadto będzie udostępniony na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/aktualnosci.

Kwestionariusz w tej wersji językowej jest dostępny zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci.

Aktualnie wszystkie szczepionki przeciw Covid-19 stosowane w Narodowym  Programie Szczepień przeciw Covid-19, mają porównywalny profil bezpieczeństwa, są bezpiecznie, skuteczne i wysokiej jakości.

 

від 25 лютого 2022 року, Міністр охорони здоров’я надає можливість вакцинації іноземцям – громадянам України, в рамках Національної програми вакцинації проти Covid-19

Умовою набуття права на вакцинацію є наявність документа, що посвідчує особу. Таким документом являється: паспорт громадянина Україна, закордонний паспорт та тимчасове посвідчення особи іноземця – TZTC.

Лікар має право і повинен видати направлення на вакцинацію через додаток gabinet.gov.pl. виписуючи направлення, в графі «дані пацієнта» потрібно вибрати «інший код» (замість «Номер PESEL») і ввести номер документа, яким користується іноземець, який має право на вакцинацію.

Важливо, щоб на кожному етапі процесу вакцинації іноземець користувався одним і тим же документом, що посвідчує особу, яким він користувався під час видачі електронного направлення.

Рекомендована вакцина – це вакцина Vaccine Janssen J & J (одноразова вакцина) для людей старше 18 років. У рекомендованих схемах вакцинації можна використовувати й інші препарати, доступні в рамках Національної програми вакцинації проти Covid-19.

Щодо осіб віком до 18 років, які мають право на вакцинацію (діти та підлітки), слід використовувати мРНК-вакцини. У разі продовження розпочатої схеми вакцинації, повідомляємо, що вона повинна проводитися за правилами, про які МОЗ повідомляє пункти вакцинації, і які діють в даний час в рамках Національної програми вакцинації.

Анкета попереднього скринінгу перед вакцинацією проти COVID-19, заповнена людиною, що проходить вакцинацію, доступна українською мовою і буде передана в пункти вакцинації. Крім того, вона буде доступна на веб-сайті https://pacjent.gov.pl/aktualnosci.

Анкета на українській мові доступна як для дорослих, так і для дітей.

В даний час всі вакцини проти Covid-19, що використовуються в рамках Національної програми вакцинації проти Covid-19, мають порівнянний профіль безпеки, безпечні, ефективні та високоякісні.