fbpx

Szkolenie dla Zespołu Koordynatorów ds. Łowiectwa

Szkolenie dla Członków Zespołu ds. Badań i Analiz Rynku Pracy przy Konwencie Dyrektorów WUP-ów
4 czerwca 2024
II Konwent Marszałków na Śląsku
16 czerwca 2024
Pokaż wszystkie

Szkolenie dla Zespołu Koordynatorów ds. Łowiectwa

Kolejne spotkanie Zespołu Koordynatorów ds. Łowiectwa poświęcono na przeprowadzenie szkolenia dotyczącego szacowania szkód łowieckich. Przeprowadzono je z inicjatywy Województwa Podlaskiego, ale samo spotkanie odbyło się w Warszawie 10 czerwca.

Jak wspominaliśmy przy okazji poprzedniego spotkania Zespołu Koordynatorów ds. Łowiectwa przy ZWRP, temat szeroko rozumianego łowiectwa ma szanse stać się jednym z ważniejszych w najbliższym czasie. To z kolei oznacza ciągłe i zintensyfikowane podnoszenie kompetencji członków Zespołu i konieczność stworzenia efektywnej platformy do wymiany doświadczeń pomiędzy jego członkami.

Kolejne spotkanie przybrało formę szkolenia, które miało na celu sprawniejsze określanie planowania upraw rolnych w procesie szacowania szkód łowieckich w sposób niebudzący wątpliwości. O podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem poprosili Panią Magdalenę Borowiec Wieczorek – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego we współpracy ze Związkiem Województw RP.

Szkolenie odbyło się w formie hybrydowej tj. stacjonarnie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie oraz online dla zainteresowanych tematem upoważnionych przedstawicieli Zarządów Województw z całej Polski.

To, że zespół sam zgłasza chęć podnoszenia swoich kompetencji to dla nas ważny sygnał, że swoje zobowiązania i czekające na nich wyzwania traktują bardzo poważnie. Z radością wspieramy organizację tego typu spotkań, tym bardziej, że mamy sygnały od członków Zespołu, że taka konwencja posiedzeń to dla nich duża wartość. Jestem przekonana, że to nie ostatnia tego typu inicjatywa – mówi Magdalena Golan z biura ZWRP.