fbpx
Warmia i Mazury. Wizyta studyjna nad Welem partnerów z Niemiec
25 października 2022
Pieniądze na filmy o Warmii i Mazurach
29 listopada 2022

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zdobył tytuł honorowy „Województwa bezpiecznych rowerzystów 2021” przyznanego w ramach ogólnopolskiego programu „Bądź bezpieczny na drodze”.

 

Tytuł wręczono podczas IV Ogólnopolskiego Konwentu pt.: „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”.

 

– W naszym regionie mamy ponad 1,5 tys. km tras rowerowych na wysokim poziomie – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – Systematycznie inwestujemy w rozwój turystyki aktywnej z myślą o komforcie naszych mieszkańców i gościach z Polski oraz całej Europy, ale przede wszystkim o ich bezpieczeństwie. Zaszczytny tytuł województwo warmińsko-mazurskie uzyskało dzięki znacznemu ograniczeniu statystyk wypadków z udziałem rowerzystów, do czego w znacznym stopniu przyczyniły się inwestycje w bezpieczną wydzieloną i nowoczesną infrastrukturę dedykowaną rowerzystom.

 

Wyróżnienie potwierdza słuszność decyzji rozwijania sieci dróg dla rowerów, dzięki któremu poprawiane jest bezpieczeństwo ruchu drogowego zarówno rowerzystów jak i kierowców m.in. dzięki eliminowaniu sytuacji kolizyjnych. Jak potwierdzają statystyki z Komendy Głównej Policji, na odcinkach dróg publicznych wzdłuż której istnieją wydzielone drogi dla rowerów (DDR), praktycznie nie występują ciężkie zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów.

 

Tworzenie nowoczesnej infrastruktury rowerowej, szczególnie na odcinkach dojazdowych do miejscowości na dystansach od 5 do 7 km, sprawia, że coraz więcej osób wybiera rower jako środek codziennego transportu. Szczególnie w sytuacji obecnego kryzysu energetycznego, jak i wcześniej, podczas pandemii covid-19, prozdrowotny i zeroemisyjny transport rowerowy nabiera szczególnego znaczenia.

 

Korzyści środowiskowe, zdrowotne oraz zwiększanie bezpieczeństwa, jakie oferuje mobilność rowerowa zostały dostrzeżone i potraktowane priorytetowo m.in. Komisję Europejską UE w programie Europejski Zielony Ład. Wytyczne te przewidują szczególnie nacisk na inwestycje w nowoczesną i bezpieczną infrastrukturę rowerową, które finansowane będą m.in. z regionalnych programów operacyjnych województw.

 

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ma gotową dokumentację na blisko 90 km nowej infrastruktury rowerowej z dodatkową możliwością przygotowania dokumentacji na kolejne 300 km. Dlatego też w przypadku pojawienia się dodatkowych funduszy zewnętrznych i odpowiednich decyzji, samorząd województwa jest wstanie w krótkim czasie zwiększyć swój potencjał bezpiecznej infrastruktury, na którą dodatkowo będzie istniała możliwość tworzenia nowych produktów turystycznych w postaci nowoczesnych turystycznych tras rowerowych, jakie obecnie już funkcjonują: Green Velo, Warmińska Łynostrada Rowerowa czy budowana Mazurska Pętla Rowerowa.

 

Dodatkowo w celu wymiany doświadczeń w zakresie budowy i utrzymania infrastruktury rowerowej przedstawiciele samorządu województwa uczestniczą w licznych zespołach merytorycznych, z których w skali regionów Polski najbardziej doświadczonym jest Zespół ds. mobilności rowerowej działający przy Konwencie Marszałów Województw RP.

Źródło i foto: warmia.mazury.pl

Zespół ten, oprócz formułowania stanowisk, spotyka się także z instytucjami szczebla centralnego, w których kompetencji jest tworzenie i nadzorowanie przepisów prawnych i wytycznych technicznych w zakresie infrastruktury rowerowej, jak odpowiednie Ministerstwa czy chociażby Lasy Państwowe, zarządcy dróg publicznych, przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury kolejowej. Dzięki tym pracom poszczególne instytucje mają możliwość zaznajomienia się z potrzebami rowerzystów oraz zasadami tworzenia przyjaznej i bezpiecznej infrastruktury.

 

– Stale pracujemy nad rozwojem i planowaniem bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury rowerowej, która jest niezwykle oczekiwana społecznie i wrażliwa na potrzeby jej użytkowników – dodaje marszałek Brzezin.