fbpx

Wyższe o 400 proc. dochody z opłaty produktowej zagwarantowane

Ze styczniowego posiedzenia plenarnego KWRiST
28 stycznia 2022
Stanowisko Zarządu ZWRP w sprawie nowelizacji ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg
28 stycznia 2022
Pokaż wszystkie

Wyższe o 400 proc. dochody z opłaty produktowej zagwarantowane

Był to warunek pozytywnego zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego projektu nowelizacji ustawy odpadowej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i niektórych innych ustaw (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) był omawiany na posiedzeniu KWRiST, które odbyło się 26 stycznia br.

Prace nad projektem toczyły się od kwietnia 2021 r. Przewiduje on m.in. nałożenie na marszałków województw nowych zadań związanych z egzekucją i obsługą administracyjną systemu poboru tych opłat.

W związku z nowymi obowiązkami marszałkowie mają otrzymywać dochody na pokrycie kosztów administracyjnych, które będą uzależnione od opłaty ponoszonej przez przedsiębiorców. Pierwotnie miał to być jeden procent z opłat uiszczanych m.in. przez jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne w przypadku oferowania przez nie opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub produktów w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Związek Województw RP od początku argumentował, że są one niewystarczające do zapewnienia właściwej realizacji zadań. Dlatego Związek postulował podwyższenie ich poziomu do 5 procent.

– Wysiłki ZWRP zakończyły się sukcesem. Ta z pozoru niewielka zmiana (z jednego do 5 procent) przekłada się na 400 proc. wzrost dochodów regionów z tytułu tych opłat, co pozwoli pokryć koszty realizacji zadań na które składają się m.in. zapewnienie etatów, ceny oprogramowania, koszty prowadzenia kontroli i postępowań administracyjnych, koszty sprzętu komputerowego i innej infrastruktury biurowej oraz mediów. – mówi mec. Rafał Cieślik, Związek Województw RP.

foto: mswia posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 26.01.2022 r.