fbpx

KPO – Zielona Energia. Czwarte wysłuchanie publiczne

Z posiedzenia Zarządu ZWRP
29 marca 2021
mikrofon
Rozmowy Polskie Regiony LIVE. Polska Strategia Wodorowa
30 marca 2021
Pokaż wszystkie

KPO – Zielona Energia. Czwarte wysłuchanie publiczne

W poniedziałek, 29 marca odbyło się czwarte wysłuchanie publiczne dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. Tym razem był to komponent: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności

O trzech pierwszych wysłuchania pisaliśmy tutaj:

Wysłuchanie w sprawie KPO z udziałem ZWRP | Polskie Regiony

Transformacja cyfrowa. Drugie wysłuchanie KPO | Polskie Regiony

https://polskieregiony.pl/kpo-trzecie-wysluchanie-publiczne-efektywnosc-jakosc-i-dostepnosc-systemu-zdrowia/

Poniedziałkowe spotkanie prowadzili: Ewa Kulik-Bielińska, Fundacja im. Stefana Batorego, członek Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa oraz Karolina Dreszer-Smalec, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Dla klimatu

37 proc. środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy ma być skierowane na działania związane z klimatem.

– Największa część funduszy, 6,3 mld euro trafi na projekty ukierunkowane na zieloną transformację, a 6,1 mld euro na transport przyjazny środowisku – mówił podczas wysłuchania wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

W ramach KPO zwiększone mają być środki na realizację Programu „Czyste Powietrze”. Oprócz termomodernizacji budynków mieszkalnych i szkół inwestycje obejmą działania poprawiające efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach oraz wspierające rozwój ciepłownictwa systemowego (zastosowanie OZE, wysokosprawna kogenaracja).

Elementem planu będzie dostosowanie przepisów umożliwiające szersze wykorzystanie wodoru i innych paliw alternatywnych oraz wsparcie badań w dziedzinie technologii wodorowych. Wykorzystanie paliw alternatywnych pozwoli na przyspieszenie procesu przekształcania polskiej gospodarki w kierunku innowacyjnej i zeroemisyjnej, a także tworzenie dobrych miejsc pracy.

– Zielona transformacja, oparta na innowacyjności, wpłynie na przyspieszenie procesu przekształcania polskiej gospodarki w kierunku zrównoważonej środowiskowo oraz wpłynie pozytywnie na wzrost odporności polskiej gospodarki – stwierdził wiceminister Waldemar Buda.

Szczególnie istotne dla procesu transformacji energetycznej będą działania zapewniające rozwój niskoemisyjnych źródeł wytwórczych i wzmocnienie elastyczności systemu energetycznego. W KPO można znaleźć obok wsparcia OZE, w tym morskiej energetyki wiatrowej, wdrożenie inteligentnej infrastruktury energetycznej oraz rozwój magazynów energii. Planowane jest także udzielenie wsparcia inwestycyjnego i doradczego dla społeczności energetycznych. Nastąpi również poprawa otoczenia regulacyjnego w zakresie energetyki rozproszonej i prosumenckiej.

W ramach KPO podjęte będą działania wspierające wielkoobszarowe tereny zdegradowane a także inwestycje w oczyszczanie ścieków oraz zaopatrzenie w wodę.

Głos ZWRP

W wysłuchaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele ogólnopolskich korporacji samorządowych tworzących stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego:

  • Jakub Mielczarek, Związek Województw RP, dyrektor Biura ZWRP
  • Józef Neterowicz, Związek Powiatów Polskich
  • Aleksandra Dulkiewicz, Unia Metropolii Polskich, Prezydent miasta Gdańska
  • Tomasz Andrukiewicz, Związek Miast Polskich, Prezydent miasta Ełk
  • Grzegorz Cichy, Unia Miasteczek Polskich, Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice
  • Krzysztof Iwaniuk, Związek Gmin Wiejskich RP, wójt gminy Terespol

Jakub Mielczarek zwrócił uwagę na polska strategię wodorową oraz rozwój energii ze źródeł odnawialnych. – Strategia ta będzie częściowo wspierana przez KPO. Pamiętajmy jednak, że technologie wodorowe to jeszcze odległa przyszłość. Według ZWRP należy oczywiście wspierać badania, mamy natomiast wątpliwości, czy KPO z tak krótkim okresem wykonalności jest najlepszym sposobem do zaimplementowania tych środków. Priorytetem inwestycji będą morskie oraz lądowe farmy wiatrowe w połączeniu z energetyką solarną. Są to, co bardzo ważne, najtańsze i sprawdzone źródła zielonej energii. Pamiętajmy, że jest prawdopodobne, że Polska nie otrzyma połowy środków w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a co najmniej 6 naszych regionów jest nimi zainteresowana. jest to skutek nieudzielenia poparcia polityce neutralności klimatycznej do roku 2050. Tym bardziej musimy precyzyjnie inwestować w technologie i skutecznie wydatkować pieniądze z KPO. – mówił dyrektor Jakub Mielczarek.

– Polskie regiony zdają sobie sprawę z tego, że podstawą – przy najmniej na pewien czas – polskiej energetyki będą źródła gazowe, ale trzeba je traktować jako paliwo przejściowe. Inwestycje biogazowe nie zapewnią dostaw wystarczającej ilości energii w okresach braku wiatru i słońca, ale mogą pełnić bardzo ważną rolę wspomagającą w zakresie rozwoju rolnictwa, czy wspierania inicjatyw gospodarczych na terenach wiejskich. Trzeba bowiem pamiętać, że polskie regiony to nie tylko miasta i metropolie, ale także tereny wiejskie i szerokorozumiana polska powiatowa. Dlatego z punktu widzenia regionów najważniejsze jest przyśpieszenie prac nad legislacją dotyczącą energetyki odnawialnej oraz rozwój lądowej energetyki wiatrowej, która ma istotne znaczenie w podaży zielonej energii do 2025 roku. – tłumaczył przedstawiciel ZWRP.

 

Kolejne i ostatnie już wysłuchanie odbędzie się 30 marca br. Będzie to komponent: Zielona, inteligenta mobilność.