fbpx

Lekcja:Enter. 3 edycja konkursu grantowego

wideokonferencja z premierem
Praca zdalna w samorządach. Spotkanie KWRiST z premierem
2 listopada 2020
uczeń w klasie
Głos strony samorządowej KWRiST w sprawie edukacji
4 listopada 2020
Pokaż wszystkie

Lekcja:Enter. 3 edycja konkursu grantowego

kobieta przy komputerze

Zapraszamy do składania wniosków w 3 edycji konkursu grantowego w ramach projektu „Lekcja:Enter”. Nabór wniosków trwa od 8 października do 12 listopada 2020 r. do godz. 12:00 . Wnioski można składać elektronicznie przez stronę projektu: www.lekcjaenter.pl. Granty przyznawane są na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z narzędzi cyfrowych i aktywizujących metod nauczania według gotowych scenariuszy zajęć. Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie projektu: https://lekcjaenter.pl/strona/13/dokumentacja-konkursowa.

Do kogo adresowany jest konkurs grantowy?

O wsparcie finansowe w projekcie „Lekcja:Enter” mogą ubiegać się:

  • placówki doskonalenia nauczycieli (samodzielnie lub w partnerstwie)
  • organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
  • jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
  • szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.

Jeden podmiot może być wnioskodawcą lub partnerem w maksymalnie 7 projektach grantowych.

 

Zasięg konkursu grantowego

Nabór wniosków w ramach konkursu grantowego prowadzony jest na terenie 12 województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. Podmioty uprawnione do udziału w konkursie grantowym, których siedziby mieszczą się na terenie województw niewymienionych powyżej, mogą ubiegać się o grant pod warunkiem, że projekt grantowy realizowany będzie w jednym z ww. 12 województw  objętych konkursem oraz jeśli mogą one prowadzić działania w innym, iż siedziba, województwie.

 

Budżet i harmonogram

Minimalna kwota grantu to 150 000 zł, a maksymalna –  450 000 zł. Maksymalny koszt całkowity projektu grantowego w przeliczeniu na 1 nauczyciela wynosi 550 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Okres realizacji projektu grantowego wynosi od 6 do 18 miesięcy.

W razie pytań dotyczących zasad konkursu grantowego, zapraszamy do kontaktu: kontakt@lekcjaenter.pl

 

„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.

Partnerami projektu są: Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,

Instytut Spraw Publicznych.

Patronem projektu jest Związek Województw RP.