fbpx

Ludzie regionów – Sylwia Jaskulska – wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego

Ministerstwo Klimatu i Środowiska o WFOŚiGW
12 lutego 2024
Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu spotkał się z wiceministrami
15 lutego 2024
Pokaż wszystkie

Ludzie regionów – Sylwia Jaskulska – wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego

Zapraszamy na kolejną publikację z cyklu „Ludzie regionów”, w których przedstawiamy marszałków oraz wicemarszałków wszystkich województw w Polsce. Dotychczas prezentowaliśmy już gospodarzy województw:

W zeszłym tygodniu przenieśliśmy się w region Warmii i Mazur i z przyjemnością przybliżyliśmy postać marszałka Marcina Kuchcińskiego. Dziś zatem kolej na panią wicemarszałek – Sylwię Jaskulską. Zapraszamy!

Sylwia Jaskulska – wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kierunku rolnictwo w zakresie agrotechnologii i zarządzania produkcją.
Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Wydział Prawa i Administracji w zakresie kontroli, nadzoru i audytu w administracji publicznej oraz Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego w zakresie przygotowania pedagogicznego) oraz Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego (w zakresie geografii).

Legitymuje się ponad 20-letnim stażem pracy. W Urzędzie Gminy Dźwierzuty wykonywała obowiązki z zakresu ochrony środowiska, dróg gminnych, gruntów komunalnych oraz pozyskiwania środków unijnych. Pracowała ponadto jako nauczyciel w Publicznym Gimnazjum w Dźwierzutach. W latach 2005-2007 była m.in. kierownikiem w Gospodarstwie Pomocniczym przy Urzędzie Gminy w Dźwierzutach, następnie zajmowała się sprawami związanymi z gospodarką gruntami komunalnymi oraz programami unijnymi w Urzędzie Miejskim w Biskupcu.

W latach 2007-2010 pełniła funkcję dyrektora Biura Poselskiego Adama Krzyśkowa, posła na Sejm RP. W latach 2010-2014 radna Rady Powiatu w Szczytnie, członek Zarządu Powiatu i od grudnia 2010 – wicestarosta, nadzorujący m.in. Szpital Powiatowy w Szczytnie. Ponadto pełniła funkcję przewodniczącej Powiatowej Rady Zatrudnienia, kierowała pracami Komisji ds. Naboru na stanowiska kierownicze oraz urzędnicze w Starostwie Powiatowym oraz na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu.

Po wyborach samorządowych w 2014 r. została radną województwa, a w grudniu 2014 r. objęła funkcję członka zarządu. Po wyborach samorządowych w 2018 roku również została radną województwa, natomiast 4 grudnia 2018 roku — ponownie objęła stanowisko członka zarządu. Od 7 listopada 2023 roku — wicemarszałek województwa.

Od 2023 roku pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych na Warmii i Mazurach, jest też druhną Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie.