fbpx

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej. Projekt przyjęty

Marszałek Witold Kozłowski
Małopolska i Turyngia przygotowują się do obchodów 25-lecia partnerstwa w 2022 r.
18 czerwca 2021
Witold Kozłowski
Małopolska współpraca gospodarcza z francuskimi regionami
2 lipca 2021
Pokaż wszystkie

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej. Projekt przyjęty

24 czerwca Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej. W Krakowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem wicemarszałka Tomasza Urynowicza – pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego do spraw Sprawiedliwej Transformacji.

Prace nad dokumentem trwały od 2020 roku. Na jego podstawie Małopolska będzie mogła ubiegać się o włączenie jej do grona regionów węglowych z dostępem do unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

W wyniku wielomiesięcznych starań samorządu województwa, Rząd RP ujął Województwo Małopolskie w projekcie Umowy Partnerstwa. Małopolska jest jednym z sześciu województw, ubiegających się o środki z Funduszu.

– Jako główny cel transformacji energetycznej Małopolski Zachodniej zdefiniowaliśmy dążenie do modelu gospodarki neutralnej dla klimatu. Musimy pamiętać, że Małopolska Zachodnia to region, w którym przemysł węglowy jest kluczowym pracodawcą. Konieczne jest podjęcie dodatkowych działań, aby odpowiednio zadbać o ludzi, lokalne społeczności oraz lokalnych przedsiębiorców, którzy są w centrum tych zmian i których proces transformacji dotknie najbardziej – podkreślał wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Przygotowany projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji zawiera:

  • wskazanie terytoriów najbardziej narażonych na negatywne oddziaływania planowanych zmian;
  • diagnozę wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych związanych z transformacją energetyczną Małopolski Zachodniej;
  • identyfikację potrzeb i celów oraz rodzaje przewidywanych operacji i ich oczekiwany wkład

w łagodzenie skutków transformacji.

Zdefiniowane zostały 3 cele szczegółowe:

  • aktywni zawodowo i społecznie mieszkańcy;
  • stabilna i zróżnicowana niskoemisyjna gospodarka ze zminimalizowaną presją środowiskową;
  • wysoka jakość i atrakcyjność środowiska.

Transformacja energetyczna Małopolski Zachodniej to również strategia i działania Grupy Tauron. – Przemyślana i stopniowo przeprowadzona transformacja energetyczna jest gwarantem stabilności systemu energetycznego oraz bezpieczeństwa miejsc pracy w regionie małopolskim. Dlatego tak ważne jest zaplanowanie dat wygaszania konwencjonalnych jednostek wytwórczych oraz zakończenia wydobycia złóż węgla kamiennego. Dzięki konkretnie wytyczonej strategii Małopolska Zachodnia będzie mogła ubiegać się o unijne środki przeznaczona na przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji regionów. Ten krok przybliża nas do sukcesu transformacji energetycznej całego kraju – mówił Jerzy Topolski, Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia.

Ostateczna decyzja, dotycząca uwzględnienia Małopolski Zachodniej oraz potencjalnej wysokości kwoty alokacji w programie zostanie podjęta w ramach uzgodnień pomiędzy Komisją Europejską a polskim rządem. Podstawą negocjacji będą zapisy projektu Umowy Partnerstwa oraz Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji.