fbpx

Trwa VII Krajowy Kongres Sekretarzy

Gospodarka wodna w Polsce ‒ wyzwania do 2030 roku
1 września 2023
Międzynarodowa konferencja dot. ubóstwa energetycznego
13 września 2023
Pokaż wszystkie

Trwa VII Krajowy Kongres Sekretarzy

VII Kongres Sekretarzy

Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów – to hasło tegorocznego VII Krajowego Kongresu Sekretarzy, który od 6 do 7 września odbywa się w Warszawie.

Po raz kolejny Sekretarze różnych jednostek samorządu terytorialnego spotykają się, by dyskutować o wyzwaniach, problemach i szansach, jakie stoją przed samorządami. Tegoroczny Kongres znów będzie dotykał tematów związanych z zarządzaniem jednostką samorządu terytorialnego, stosowaniem prawa czy współpracą pomiędzy JST a administracją rządową. 

Kongres Sekretarzy to przestrzeń, w której Sekretarze mogą wymieniać się wiedzą, inspiracjami i najlepszymi praktykami. Kongres to również miejsce budowania silnych więzi i rozwoju wspólnych projektów, które pozytywnie wpływają na jakość zarządzania lokalnymi społecznościamimówi Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

W programie VII Krajowego Kongresu Sekretarzy są m.in.:

 • debata: Kierunki zmian w samorządzie terytorialnym
 • prezentacja Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej
 • liczne wykłady np.:
  • Wolontariat pracowniczy. Propagowanie i umożliwienie społecznego zaangażowania pracownikom zatrudnionym w JST.
  • Udostępnianie informacji publicznych. Najważniejsze wnioski wynikające z praktyki i orzecznictwa. Proponowane zmiany w zakresie ustawy,
  • Prawo pracy – najważniejsze wdrożone zmiany w zakresie pracy zdalnej, dyrektywy work life balance, praw i obowiązków pracodawcy i pracownika, 
  • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście zadań i odpowiedzialności sekretarza.

Szczegółowe informacje dotyczące Kongresu znajdują się na stronie https://kongressekretarzy.pl/

Jednym z partnerów wydarzenia jest Związek Województw RP.