fbpx

Ludzie regionów – Miron Sycz – wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego

Lutowe posiedzenie KWRiST
Lutowe posiedzenie KWRiST
22 lutego 2024
Ludzie regionów – Grzegorz Schreiber – marszałek województwa łódzkiego
29 lutego 2024
Pokaż wszystkie

Ludzie regionów – Miron Sycz – wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego

Zapraszamy na kolejną publikację z cyklu „Ludzie regionów”, w których przedstawiamy marszałków oraz wicemarszałków wszystkich województw w Polsce. Dotychczas prezentowaliśmy już gospodarzy województw:

Dwa tygodnie temu przenieśliśmy się w region Warmii i Mazur i z przyjemnością przybliżyliśmy postać marszałka Marcina Kuchcińskiego, a ostatnio wicemarszałek Sylwię Jaskulską. Dziś zatem kolej na wicemarszałka Mirona Sycza. Zapraszamy!

Miron Sycz – wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego

Był posłem na sejm przez dwie ostatnie kadencje, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, był członkiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Uczestniczył w pracach Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej, a także Polskiej Delegacji Polsko-Ukraińskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

W latach 1999-2007 był radnym sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, pełniąc w tym czasie funkcję przewodniczącego sejmiku. Przez wiele lat był również przewodniczącym rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W lipcu 2015 roku został powołany na wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Po wyborach samorządowych w 2018 roku został radnym województwa warmińsko-mazurskiego. 4 grudnia 2018 roku, a następnie 7 listopada 2023 roku — ponownie objął stanowisko wicemarszałka.